CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

Trình tự thực hiện

Bước 1.Tổ chức đề nghị cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III gửi hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực.

Bước 4. Theo phiếu hẹn, tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần. Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.


Thời hạn giải quyết

 Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Công dân
Doanh nghiệp
Phí
Lệ Phí

- Lệ phí cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 500.000 đồng/chứng chỉ (Năm trăm nghìn đồng/chứng chỉ).

* Lưu ý: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực khi nộp hồ sơ.
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

Không


Kết quả thực hiện Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Biểu mẫu đính kèm  - - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Phụ lục số V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP, ngày 16/7/2018).  -  Tải file