CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua bưu điện 
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến UBND cấp xã trước ngày 30/9 hàng năm.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2. Công chức phụ trách lĩnh vực tham mưu tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15/11 hàng năm.

Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua bưu điện

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Thời hạn giải quyết 60 ngày
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người nước ngoài
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tổ chức
Cá nhân
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

- Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ.

- Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN, ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Biểu mẫu đính kèm