CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Trình tự thực hiện

Bước 1: Trưởng thôn lập danh sách đối tượng (trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp) và tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng thuộc địa bàn thôn gửi Hội đồng xét duyệt. Hội đồng xét duyệt xem xét, trình Chủ tịch UBND cấp xã để có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính.

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ.

Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức đưa đối tượng và bàn giao cho tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ngay sau khi có quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Hộ gia đình
Tổ chức
Trưởng thôn nơi có trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp
Công dân
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ của Chủ tịch UBND cấp huyện
Biểu mẫu đính kèm