CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua điện thoại

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan công an các cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc (nơi tiếp nhận thông tin). Điện thoại báo tin: Đường dây nóng có các đầu số; 02603917381 phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; 02603862991,Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh; 111 tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, kết nối với hệ thống bảo vệ trẻ em tại cấp xã và cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng để báo ngay trường hợp trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bạo lực để hỗ trợ can thiệp, trợ giúp kịp thời.

Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của của UBND cấp huyện, thành phố (Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội).

- Nơi tiếp nhận thông tin: UBND các huyện, thành phố

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản trong thời gian nhanh nhất có thể và không quá 12 giờ từ khi nhận được thông tin.

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc thông báo đến người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của trẻ em theo mẫu quy định để có cơ sở áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp.

- Trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm thì trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

Bước 4: Thông báo trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận thông tin một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bạo lực xâm hại trẻ em hoặc qua đường điện thoại thông báo đến người cung cấp thông tin.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

 


Thời hạn giải quyết Trong vòng 12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.
Đối tượng thực hiện Cá nhân hoặc đại diện cơ quan,tổ chức tiếp nhận TE
Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em
Cơ quan, tổ chức,cơ sở giáo dục,gia đình,cá nhân
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
Đường dây nóng cấp tỉnh
Công dân
Tổ chức
Phí

Không.

Lệ Phí

Không.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em (do Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan Lao động - thương binh và xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc lập (theo mẫu).

- Bản đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ (do người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã lập (theo mẫu).

- Dự thảo Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (theo mẫu).

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp (là trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em).

- Trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp hoặc trẻ em bị xâm hại có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại bởi cha mẹ, người chăm sóc trẻ em.


Căn cứ pháp lý

- Luật trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ


Kết quả thực hiện - Các biện pháp can thiệp khẩn cấp cho trẻ em hoặc biện pháp tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em. - Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em.
Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em (Mẫu số 01 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017).  -  Tải file
 - Quyết định về việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP)  -  Tải file
 - Đánh giá nguy cơ ban đầu, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho trẻ em (Mẫu số 02 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017)  -  Tải file