CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Trình tự thực hiện

Bước 1:

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

- Người có thẩm quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

+ Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ th́ hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử:

- Người có thẩm quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác nhận/ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân/ tổ chức sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký Hợp tác xã qua mạng điện tử.

Bước 2:

-Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi thông báo qua mạng điện tử để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, nếu hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký hợp tác xã ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).
Thời hạn giải quyết

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí
Lệ Phí

- Lệ phí đăng ký kinh doanh (thay đổi nội dung). Mức thu: 30.000 đồng/lần cấp.

- Miễn nộp lệ phí: Đăng ký bổ sung, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ… trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ thành lập hợp tác xã.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của HTX. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký theo quy định của Luật Hợp tác xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT).  -  Tải file