CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Trình tự thực hiện

Bước 1:

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:

- Người có thẩm quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

+ Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử:

- Người có thẩm quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác nhận/ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân/ tổ chức sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký Hợp tác xã qua mạng điện tử.

Bước 2:

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạchtruyền dữ liệu giải thể của DN sang cơ quan thuế để xác nhận giao dịch và trả kết quả trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệhoặc thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký hợp tác xã ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi nhận Thông báo giải thể để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Sáng từ 7h30 - 10h30, chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về việc giải thể HTX, (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người có thẩm quyền tiến hành thủ tục giải thể. Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể HTX;

- Biên bản hoàn thành việc giải thể HTX;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã;

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể HTX, hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể HTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau:

+ Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX; đăng báo địa phương nơi HTX, hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

+ Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX, về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn của HTX, ;


Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum


Kết quả thực hiện Giấy xác nhận giải thể
Biểu mẫu đính kèm  - Thông báo về việc giải thể (Phụ lục số I-13 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT)  -  Tải file