CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất gửi các văn bản có liên quan đến UBND cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện lập trích lục, trích đo thửa đất.

- Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét quyết định.

Bước 4: UBND cấp huyện ký quyết định thu hồi đất.

Bước 5. Gửi Quyết định thu đất cho người bị thu hồi đất (trực tiếp hoặc qua đường Bưu chính).

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của UBND cấp xã nơi có đất xác nhận việc trả lại đất của người sử dụng đất (bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) (bản chính);

Lưu ý: Người nộp hồ sơ có thể lựa chọn việc sao có chứng thực hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để kiểm tra.

Phụ lục: Chi tiết Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được đính kèm.

b. Số lượng hồ sơ:  01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013;
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - Quyết định thu hồi đất  -  Tải file