CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai (Huyện)
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, thời gian không quá 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho người xin giao đất, thuê đất.

Bước 3: Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện xem xét hồ sơ báo cáo UBND huyện xem xét, có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

Bước 4. Thông báo người xin giao đất, thuê đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

- Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công dân
Tổ chức
Doanh nghiệp
Công chức
Công dân Việt Nam
Phí Không
Lệ Phí không
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu).

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

b.  Số lượng hồ sơ:  02 bộ (01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao).


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/ 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ


Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn xin giao đất, cho thuê đất (Mẫu số 01 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT)  -  Tải file