CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công.
Lĩnh vực Lĩnh vực Giá - Công sản
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan nhà nước có tài sản cần điều chuyển (phối hợp cùng cơ quan có nhu cầu được tiếp nhận tài sản) lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính)

Bước 2: Cán bộ chuyên quản của Phòng Tài chính- Kế hoạch kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thiếu sót thì cán bộ chuyên quản hướng dẫn đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Theo phiếu hẹn các cơ quan, đơn vị nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện

- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính)


Thời hạn giải quyết

21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bao gồm thời gian giải quyết tại Phòng Tài chính- Kế hoạch và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bán tài sản nhà nước (UBND huyện);

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan
Công dân
Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức
Đơn vị trực thuộc UBND huyện
Phí Không
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức bán, trách nhiệm tổ chức bán tài sản, việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán tài sản): 01 bản chính.

- Văn bản đề nghị bán tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị bán (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại; lý do bán): 01 bản chính.

- Các hồ sơ khác liên quan đến đề nghị bán tài sản (nếu có): 01 bản sao.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Kon Tum.


Kết quả thực hiện Văn bản hành chính; Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm