CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ban hành quyết định giao, nhận trẻ em để thực hiện thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế.

- Nơi tiếp nhận thông tin: UBND các huyện, thành phố

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau.

Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển hình thức chăm sóc thay thế vào kết quả theo dõi, đánh giá việc trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, theo đề nghị của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế hoặc theo nguyện vọng của trẻ em.(nếu trẻ em ở trong các cơ sở xã hội tại huyện)

Bước 4: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Công dân
Phí Không.
Lệ Phí Không.
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đề nghị chấm dứt việc chăm sóc trẻ em;

- Trẻ em đang được chăm sóc thay thế có hành vi cố ý xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cá nhân, thành viên gia đình nhận chăm sóc thay thế.


Căn cứ pháp lý

- Luật trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu số 16  -  Tải file
 - Quyết định về việc chấm dứt và chuyển hình thức chăm sóc thay thế trẻ em (Mẫu số 16 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 ).  -  Tải file
 - Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế  -  Tải file
 - Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (Mẫu số 15 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 ).  -  Tải file