CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện).

- Nộp trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sở đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện).

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện (phòng Kinh tế thành phố hoặc phòng Kinh tế hạ tầng các huyện) hoặc qua đường  Bưu điện.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Công dân
Doanh nghiệp
Phí

Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mức thu: 1.100.000 đồng/lần thẩm định /hồ sơ

Lệ Phí
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

- Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. (TTHC số 07, khoản I, mục B quyết định này).

* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu)

- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


Yêu cầu - điều kiện

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.


Căn cứ pháp lý

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ.

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.


Kết quả thực hiện Giấy phép
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Mẫu 01 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (mẫu số 03 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020)  -  Tải file