CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Lĩnh vực Lĩnh vực Chứng thực
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Người thực hiện chứng thực gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, ngày tháng năm sửa.

Bước 3: Người yêu cầu chứng thực nộp phí và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ)


Thời hạn giải quyết

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan tiếp nhận hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (ngày, giờ) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí

Phí sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

Lệ Phí
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu);

+ Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 


Yêu cầu - điều kiện

Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của các bên và được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp.

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 


Kết quả thực hiện Hợp đồng, giao dịch được sửa lỗi kỹ thuật
Biểu mẫu đính kèm