CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực Lĩnh vực Chứng thực
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Thời gian: Vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu chứng thực xuất trình.

Việc cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực được thực hiện tại cơ quan lưu trữ hợp đồng, giao dịch.

- Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:

+ Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định.

+ Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Mỗi bản sao được chứng thực từ 01 bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ 01 bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nộp phí và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

- Thời gian: Vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ)


Thời hạn giải quyết

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (ngày, giờ) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí
Lệ Phí

- Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

b) Số lượng hồ sơ: Tùy theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, ngày 16/02/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 


Kết quả thực hiện Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Biểu mẫu đính kèm