CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan thực hiện Cấp UBND xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc gửi qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng cai nghiện tại gia đình là người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi cư trú.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm: UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính.

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

- Địa điểm: UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú.


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Người nghiện ma túy,gia đình, người giám hộ
Công dân
Hộ gia đình
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình;

- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy (theo mẫu);

- Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, ngày 09/9/2009 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA, ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động - TBXH, Bộ Y tế, Bộ Công an


Kết quả thực hiện Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu sơ yếu lý lịch (Phụ lục 5 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA)  -  Tải file
 - Mẫu sơ yếu lý lịch (Phụ lục 5 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA)  -  Tải file