CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện Cấp UBND huyện, thành phố
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1. Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ).

Bước 2. Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ).

 


Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện Viên chức
Tổ chức
Phí
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Chưa quy định

 b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện Không 
Căn cứ pháp lý

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/08/2006 của Chính phủ

 


Kết quả thực hiện Giấy phép vào học bổ túc THCS
Biểu mẫu đính kèm