CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Quyết định chủ trương đầu tư
Cơ quan thực hiện Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Công chức tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển giao hồ sơ đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Trung tâm.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)


Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp phức tạp thì không quá 7 ngày làm việc, nếu quá thời gian này thì có  văn bản gia hạn nêu rõ lý do)
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Bản chính)

- Đề xuất dự án đầu tư (Bản chính)

- Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân (Bản sao)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao)

- Một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (Bản sao)

- Văn bản giới thiệu địa điểm của huyện/thành phố;

Thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư (trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) (Bản sao)

- Giải trình về sử dụng công nghệ (đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này) (nếu có) (Bản chính)

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (nếu có) (Bản chính)

- Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bản chính)

- Văn bản thẩm định của các sở, ban ngành (Bản sao)

- Dự thảo Quyết định phê duyệt (đóng dấu treo và kèm file dự thảo)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

- Quyết định số: 231/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Kon Tum v/v áp dụng trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ;


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính hoặc Văn bản trả lời.
Biểu mẫu đính kèm