CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp phép Quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình.
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Công chức tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển giao hồ sơ đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Trung tâm.

Bước 4: Tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

 


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Sở Xây dựng (Bản chính)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch của chủ đầu tư (Bản chính)

- Sơ đồ vị trí, địa điểm đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (Bản sao)

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (Bản sao)

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư (Bản sao)

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án (Bản sao)

- Dự thảo Giấy phép quy hoạch (đóng dấu treo và kèm file dự thảo)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định của Chính phủ số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định của Chính phủ số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

 


Kết quả thực hiện Quyết định hành chính hoặc Văn bản trả lời.
Biểu mẫu đính kèm