CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
Cơ quan thực hiện Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động theo mẫu quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Tp Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi theo mẫu quy định đến UBND tỉnh Kon Tum trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. UBND tỉnh thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)


Thời hạn giải quyết

Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí Không thu
Lệ Phí Không thu
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (theo mẫu)

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Người sử dụng lao động xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.
Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài   -  Tải file
 - Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài   -  Tải file