CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Lĩnh vực Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

+ Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

+ Thời gian: buổi sáng từ 7giờ đến 11giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).

Bước 2. Tiếp nhận và kiểm tra: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. 

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

 Thời gian nhận và trả hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ; buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.


Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Công dân
Doanh nghiệp
Tổ chức
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (theo mẫu) nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển (cỡ ảnh tối thiểu 9 x 12cm) ở góc độ thể hiện rõ vị trí, tình trạng, hiển thị sự nguy hiểm (vết sâu mục, độ nghiêng…).

* Các trường hợp được miễn giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị là: chặt hạ ngay cho tình thế khẩn cấp, do thiên tai hoặc cây đã chết, đã bị đổ gãy. Trước khi chặt hạ, dịch chuyển phải có biên bản, ảnh chụp hiện trạng và phải báo cáo lại cơ quan quản lý cây xanh đô thị chậm nhất trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện xong.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

- Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn;

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 20/2005TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng;

 - Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND tỉnh Kon Tum.


Kết quả thực hiện Giấy phép
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị  -  Tải file