CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7h00’-11h00’ và 13h00’-17h00’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Nhà đầu tư nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Thời gian vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Công dân
Doanh nghiệp
Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc hỏng.


Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại).
Biểu mẫu đính kèm