CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7h00’-11h00’ và 13h00’-17h00’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Nhà đầu tư nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Thời gian vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính.

 


Thời hạn giải quyết

 Ngay khi tiếp nhận

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Doanh nghiệp
Công dân
Phí Không.
Lệ Phí Không.
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (theo mẫu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.


Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 


Kết quả thực hiện - Tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. - Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.
Biểu mẫu đính kèm  - Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư  -  Tải file