CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC
Lĩnh vực Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum;

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Sáng: từ 07giờ30’ đến 10giờ30’; Chiều: từ 13giờ30’ đến 16giờ30’các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ hoặc ngày làm việc bù theo quy định).

Bước 2. Công chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum kiểm tra tính đầy đủ và đúng quy định của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ, (đồng thời phát hành 02 liên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả / 01 liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, 01 liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum);

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thông qua việc phát hành và giao Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ (đồng thời phát hành 02 liên Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/ 01 liên giao cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, một liên được lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum).

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và nhận kết quả giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thời gian: Từ 07giờ30’ đến 10giờ30’ và từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ hoặc ngày làm việc bù theo quy định).


Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Tổ chức
Phí Không.
Lệ Phí Không.
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (theo mẫu-bản chính).

- Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành (bản chính);

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành (bản sao).

- Hợp đồng BCC (bản sao).

- Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm…)

b.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 và Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, gồm:

 + Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Điều kiện về hình thức đầu tư;

+ Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

- Nhà đầu tư nước ngoài là một bên trong hợp đồng BBC.


Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư năm 2014.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành hoặc văn bản thông báo từ chối.
Biểu mẫu đính kèm  - Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành  -  Tải file