CƠ QUAN THỰC HIỆN

Tên thủ tục Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành
Lĩnh vực Lĩnh vực Tôn giáo
Cơ quan thực hiện Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

 Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

 - Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

 - Trường hợp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận, Sở Nội vụ ban hành văn bản xác nhận thông báo đã nhận thông báo của tổ chức và gửi cho tổ chức được biết.


Thời hạn giải quyết Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức tôn giáo
Phí Không.
Lệ Phí Không.
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo (theo mẫu), trong đó nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến; dự kiến thời điểm thuyên chuyển.

- Các tài liệu kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.


Căn cứ pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 


Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận thông báo. Văn bản thông báo được lưu tại Sở Nội vụ để thực hiện công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Biểu mẫu đính kèm  - Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành (Mẫu B21, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).  -  Tải file
 - Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành (Mẫu B21, Nghị định số 1622017NĐ-CP ngày 30122017).  -  Tải file