TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
31 1.007394.000.00.00.H34 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng
32 1.007304.000.00.00.H34 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng
33 1.003411.000.00.00.H34 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) thực hiện tại cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
34 1.000715.000.00.00.H34 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục UBND tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Mầm non
35 1.000711.000.00.00.H34 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục UBND tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Trung học
36 2.001765.000.00.00.H34 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh UBND tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
37 1.003787.000.00.00.H34 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Khám bệnh, chữa bệnh
38 2.001261.000.00.00.H34 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai UBND tỉnh Kon Tum Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí
39 2.000652.000.00.00.H34 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp UBND tỉnh Kon Tum Sở Công thương Hóa chất
40 2.001172.000.00.00.H34 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp UBND tỉnh Kon Tum Sở Công thương Hóa chất