TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
291 1.004022.000.00.00.H34 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y UBND tỉnh Kon Tum Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum Thú y
292 1.003963.000.00.00.H34 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Dược phẩm
293 1.001456.000.00.00.H34 Cấp hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh) UBND tỉnh Kon Tum Công an Tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh
294 1.001714.000.00.00.H34 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục UBND tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo,Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
295 1.002625.000.00.00.H34 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng Kinh doanh bất động sản
296 2.001240.000.00.00.H34 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND tỉnh Kon Tum Phòng Kinh tế,Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
297 1.004599.000.00.00.H34 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Dược phẩm
298 1.007401.000.00.00.H34 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng
299 1.007402.000.00.00.H34 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng
300 1.007403.000.00.00.H34 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng