TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1691 2.000554.000.00.00.H34 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND tỉnh Kon Tum Phòng Tư Pháp Hộ tịch
1692 1.003002.000.00.00.H34 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài UBND tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Kon Tum Lữ hành
1693 2.000081.000.00.00.H34 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) UBND tỉnh Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
1694 1.007748.000.00.00.H34 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Kon Tum Cơ quan đại diện có thẩm quyền Nhà ở và công sở
1695 1.003836.000.00.00.H34 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế UBND tỉnh Kon Tum Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai
1696 1.002411.000.00.00.H34 Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Kon Tum Phòng quản lý xuất nhập cảnh Quản lý xuất nhập cảnh
1697 2.001920.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra huyện Giải quyết khiếu nại
1698 2.001924.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
1699 2.001927.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra huyện Giải quyết khiếu nại
1700 2.001928.000.00.00.H34 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Thanh tra tỉnh,Thanh tra sở Giải quyết khiếu nại