TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1091 1.001688.000.00.00.H34 Hợp nhất Văn phòng công chứng UBND tỉnh Kon Tum Sở Tư pháp,Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Công chứng
1092 2.001061.000.00.00.H34 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1093 2.000621.000.00.00.H34 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện UBND tỉnh Kon Tum Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum Điện
1094 2.000638.000.00.00.H34 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện UBND tỉnh Kon Tum Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum Điện
1095 1.004967.000.00.00.H34 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
1096 1.002252.000.00.00.H34 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
1097 2.002086.000.00.00.H34 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND tỉnh Kon Tum Công an Xã Đăng ký, quản lý cư trú
1098 1.001126.000.00.00.H34 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật UBND tỉnh Kon Tum Công an Xã Đăng ký, quản lý cư trú
1099 2.001416.000.00.00.H34 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện) UBND tỉnh Kon Tum Công an huyện Đăng ký, quản lý cư trú
1100 1.003613.000.00.00.H34 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế Dược phẩm