THỦ TỤC Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003817.000.00.00.H34
Quyết định công bố 130/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).
Bước 2. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết và viết phiếu hẹn.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa.
Bước 3: Phòng Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (Văn bản thẩm định), trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ)..
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Khác Phí:

Lệ phí:
Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trên môi trường mạng (nếu có).
2 Nộp qua bưu chính Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục). Khác Phí:

Lệ phí:
Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0
2 Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0
3 Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp Huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định. Văn bản thẩm định.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 55/2012/NĐ-CP Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2012-06-28
2 120/2020/NĐ-CP Nghị định 120/2020/NĐ-CP 2020-10-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan