THỦ TỤC Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003719.000.00.00.H34
Quyết định công bố 130/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.
Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).
BBước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).
Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- Thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
2 Nộp trực tuyến 10 Giờ Phí:

Lệ phí:
- Thẩm định trong thời hạn 10 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- Thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. 1 0
2 + Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); 1 0
3 + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0
4 + Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản thẩm định Đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước Văn bản thẩm định Đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 120/2020/NĐ-CP Nghị định 120/2020/NĐ-CP 2020-10-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.