THỦ TỤC Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002662.000.00.00.H34
Quyết định công bố 97/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và tổ chức thẩm định. Hoàn thành và trả kết quả, hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.
Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng - Bảng số 11 Phụ lục 1 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng-đính kèm))
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch (Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng - Bảng số 11 Phụ lục 1 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng-đính kèm)
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 (1), (2), (3), (4), (5) 2 0
2 Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch 2 0
3 hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng 2 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 2009-06-17
2 44/2015/NĐ-CP Nghị định 44/2015/NĐ-CP 2015-05-06
3 50/2014/QH13 Luật 50/2014/QH13 2014-06-18 Quốc Hội
4 05/2017/TT-BXD Thông tư 05/2017/TT-BXD 2017-04-05
5 12/2016/TT-BXD Thông tư 12/2016/TT-BXD 2016-06-29
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không