内容へスキップ
Thông báo:
Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum sử dụng chính thức từ ngày 15/07/2019. Điện thoại hỗ trợ: 0260 3958789.
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
98.0 %
Đã tiếp nhận
286871
hồ sơ
Đã xử lý
267661
hồ sơ
Xem chi tiết
Các bước thực hiện dịch vụ công
Hỗ trợ/ Đường dây nóng
   
    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0260.3797799
    Đường dây nóng: 0260.3733789
    Hỗ trợ kỹ thuật: 0260.3958789
Số lượt truy cập

00272186

Đang online: 23
Thành viên: 4
Khách: 19