Tên thủ tục Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản
Lĩnh vực Lĩnh vực đấu giá tài sản
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuy

Trình tự thực hiện

- Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.

Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết (Sở Tư pháp), nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp từ chối thì có văn bản nêu rõ lý do.

- Sở Tư pháp ghi tên người có yêu cầu vào Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí   
Lệ Phí

2.700.000 đồng

  
Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (theo mẫu).

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

không


Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản  -  Tải file