Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Lĩnh vực Lĩnh vực đấu giá tài sản
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Phí

1.000.000 đồng

  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;

- Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

- Doanh nghiệp đấu giá tài sản có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.


Căn cứ pháp lý

Luật Đấu giá tài sản 2016;
Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;
Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ Tư pháp;

Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-05)  -  Tải file
 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản (mẫu TP-ĐGTS-05) ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP  -  Tải file