Tên thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở đào tạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 - 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chuyển hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải để xem xét, thẩm định.

- Trường hợp đã đủ theo quy định Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo.

- Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Sở Giao thông vận tải chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết lại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả kết quả cho cơ sở đào tạo.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).


Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Phụ lục 14-thông tư 58  -  Tải file