Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong- P Quyết Thắng-Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

+ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 


Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Phí

Không

  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương (theo mẫu).

* Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương bị thu hồi

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu)

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ

- Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương


Biểu mẫu đính kèm  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp phát sinh tại địa phương   -  Tải file
 - Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp  -  Tải file