TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 2.001375.000.00.00.H34 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ UBND tỉnh Kon Tum Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công
162 1.001004.000.00.00.H34 Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi UBND tỉnh Kon Tum Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
163 1.001687.000.00.00.H34 Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe UBND tỉnh Kon Tum Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Khám bệnh, chữa bệnh
164 1.000986.000.00.00.H34 Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự UBND tỉnh Kon Tum Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
165 1.001058.000.00.00.H34 Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên UBND tỉnh Kon Tum Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh
166 2.001624.000.00.00.H34 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND tỉnh Kon Tum Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum Lưu thông hàng hóa trong nước
167 2.000190.000.00.00.H34 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND tỉnh Kon Tum Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum Lưu thông hàng hóa trong nước
168 2.000620.000.00.00.H34 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND tỉnh Kon Tum Phòng Kinh tế,Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
169 2.000181.000.00.00.H34 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND tỉnh Kon Tum Phòng kinh tế,Phòng Kinh tế hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước
170 1.003659.000.00.00.H34 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) UBND tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum Bưu chính