Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức khoa học và công nghệ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp kiểm tra đầy đủ, hợp lệ sau đó viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ;

- Trường hợp kiểm tra thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nhận hồ sơ làm lại kịp thời.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Phòng Quản lý khoa học xem xét:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ ra thông báo cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ được cấp giấy chứng nhận hoạt động.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận hoạt động cho cơ sở biết lý do.

Bước 4: Tổ chức nhận giấy chứng nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)

 


Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước để cấp lần đầu. Mức thu: 3.000.000 đồng/01 lần

  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh (theo mẫu).

- Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh

+ Hồ sơ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh:

· Đơn xin làm việc chính nhiệm (theo mẫu).

· Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

· Lý lịch khoa học (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó).

· Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).

+ Hồ sơ nhân lực của văn phòng đại diện, chi nhánh:

· Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập: Danh sách nhân lực (theo mẫu) được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận.

· Đối với tổ chức khoa học và công nghệ không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập:

* Danh sách nhân lực (theo mẫu);

* Đối với nhân lực chính nhiệm: Đơn xin làm việc chính nhiệm (theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).

* Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn xin làm việc kiêm nhiệm (theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp pháp; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); văn bản của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm trong trường hợp đang làm việc chính nhiệm tại một cơ quan, tổ chức.

+ Hồ sơ về trụ sở chính của văn phòng đại diện, chi nhánh phải có một trong các giấy tờ sau:

 · Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính (có chứng thực hợp pháp).

· Bản sao hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (có chứng thực hợp pháp).

- Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 


Yêu cầu - điều kiện

- Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 (hai) người có trình độ cao đẳng trở lên; chi nhánh phải có ít nhất 03 (ba) người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 (một) người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

- Văn phòng đại diện, chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định này.

 


Căn cứ pháp lý

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN, ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC, ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

 


Biểu mẫu đính kèm  - Bảng danh sách nhân lực - áp dụng như đối với tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 8)  -  Tải file
 - Lý lịch khoa học của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh - áp dụng như đối với tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 11)  -  Tải file
 - Đơn xin làm việc chính nhiệm (Mẫu 9 )  -  Tải file
 - Đơn xin làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10)  -  Tải file
 - Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện/chi nhánh (Mẫu 14 )  -  Tải file