Tên thủ tục Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Lĩnh vực Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện ; Ban Quản lý Khu kinh tế
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Trình tự thực hiện


- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Bước 2: Ban Quản lý Khu kinh tế cấp lại hoặc hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính
Yêu cầu - điều kiện


- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng;

- Hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư


Căn cứ pháp lý - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
- Quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu
- Luật Đầu tư
Biểu mẫu đính kèm  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.  -  Tải file