Tên thủ tục Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Môi trường
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ  nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp  tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đầy đủ hoặc có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

-  Nội dung, mục đích, hình thức của việc trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;

- Các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật; Văn bản thỏa thuận về  trao đổi,  mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài được ưu tiên bảo vệ;

Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân hợp lệ.

Bước 4: Quyết định việc cấp phép

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lƣu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. Truờng hợp không cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Thời hạn thẩm định, ban hành quyết định cấp phép:  trong thời hạn 30 ngày, kể  từ  khi nhận được hồ  sơ hợp lệ,  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thẩm định và cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài được tiên bảo vệ cho tổ chức, cá nhân đề nghị.

Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép Trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận

chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật;

- Văn bản thỏa thuận về  trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu  vật của loài được ưu tiên bảo vệ;

- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân hợp lệ.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)


Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

- Nghị  định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ


Biểu mẫu đính kèm