Tên thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum  hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, P Quyết Thắng, Tp. Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo mẫu);

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
Yêu cầu - điều kiện

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ;


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện (mẫu số 12 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018)  -  Tải file