Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm phục vụ Hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy dủ theo thành phần của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu; sau đó chuyển cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bước 3. Công chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lại yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể.

Bước 5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ do yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật hoặc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ vật thể biết.

Bước 6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ Hành chính công để trả cho các tổ chức, cá nhân.

Bước 7. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

3 ngày

Phí

Không

  
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ NN&PTNT;

- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 4307/QĐ-BNN-BVTV ngày 24/10/2016 Bộ NN&PTNT.

- Quyết định số 3585/QĐ-BNN-VP, ngày 18/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật vận chuyển nội địa (Phụ lục V Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT).  -  Tải file