Tên thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)
Lĩnh vực Lĩnh vực lý lịch tư pháp
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Tp.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Sáng: 7h00-11h00, Chiều: 13h00-17h00, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.

+ Công dân Việt Nam nộp tại cơ quan có thẩm quyền nơi người đó thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại cơ quan có thẩm quyền nơi người đó tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại cơ quan có thẩm quyền nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại cơ quan có thẩm quyền nơi người đó cư trú.

Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Sáng: 7h00-11h00, Chiều: 13h00-17h00, các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Phí

Không

  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (theo mẫu số 05a/2013/TT-LLTP)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;
Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ;
Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp;
Thông tư số 244/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-BCA-VKSNDTC-BQP ngày 10/05/2012 của Bộ Tư pháp-Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng;
Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp;

- Quyết định số 925/QĐ-BTP ngày 25/09/2014 của Bộ Tư pháp.


Biểu mẫu đính kèm  - Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 dành cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013)  -  Tải file