Tên thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo Chí
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải nộp hồ sơ trực tiếp trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo, gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7h00’-11h00’ và 13h00’-17h00’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, hướng dẫn Cơ quan, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Từ 7h00’-11h00’ và 13h00’-17h00’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

- Trường hợp Không  văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.


Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc

Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau:

+ Địa điểm họp báo

+ Thời gian họp báo

+ Nội dung họp báo

+ Người chủ trì họp báo

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp Không  văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

- Nội dung họp báo Không  thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí năm 2016


Căn cứ pháp lý

Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016.


Biểu mẫu đính kèm