Tên thủ tục Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cơ quan nhà nước cấp tỉnh khác, căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện thực tế lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn để Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính.

Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h30-10h30, chiều: 13h30-16h30, các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết).

Bước 2.

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết và viết phiếu hẹn, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có đầy đủ thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận.

Trường hợp văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh không có đầy đủ thông tin quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị bổ sung thông tin.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng: 7h30-10h30, chiều: 13h30-16h30, các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết).


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh có đầy đủ thông tin theo quy định.

Phí   
Lệ Phí

Không.

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của cơ quan, tổ chức phải có đầy đủ các thông tin sau đây của người được đề nghị công nhận:

- Họ và tên;

- Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

- Trình độ chuyên môn;

- Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được đề nghị công nhận làm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

- Có khả năng truyền đạt;

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.


Căn cứ pháp lý

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.


Biểu mẫu đính kèm