Tên thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Lĩnh vực Lĩnh vực đấu giá tài sản
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc tực tuyến.

Trình tự thực hiện

- Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài thực hiện đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh

Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết (Sở Tư pháp), nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp từ chối thì có văn bản nêu rõ lý do.

- Sở Tư pháp ban hành Quyết định đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Phí   
Lệ Phí

Không quy định

  
Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

- Quyết định thành lập chi nhánh;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh


Căn cứ pháp lý

- Luật đấu giá tài sản 2016;

- Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017 của Bộ Tư pháp;


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản   -  Tải file
 - Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (Mẫu TP-ĐGTS-09 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/05/2017).  -  Tải file