Tên thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Lĩnh vực Lĩnh vực công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động như: tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên Trưởng Văn phòng công chứng, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có), thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng sang huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thay đổi tên gọi, trụ sở hoặc Trưởng Văn phòng công chứng. Văn phòng công chứng có nhu cầu lập hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

+ Thời gian: buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, ngày lễ).

Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết (Sở Tư pháp), nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Phí   
Lệ Phí

Thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Mức thu: 500.000 đồng/trường hợp/hồ sơ

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (theo mẫu);

- Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập;

- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không quy định


Căn cứ pháp lý

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10, Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015)  -  Tải file