Tên thủ tục Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh Vực Văn Hóa
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện (hoặc trực tuyến nếu có).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân thuộc địa phương đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.

Bước3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, có văn bản thông báo cho Thương nhân đề nghị bổ sung.

- Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Văn hóa dự thảo văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu. Trường hợp không phê duyệt nội dung tác phẩm, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm là cơ sở để Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.

- Giấy phép phổ biến phim hoặc văn bản phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp là căn cứ để Thương nhân làm thủ tục thông quan tại hải quan.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)


Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí

Phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phim như sau:

SSố TT

Nội dung công việc

Mức thu 
(đồng)

I. Thẩm định kịch bản phim

1

Kịch bản phim truyện (trừ quy định tại điểm 3 mục này):

 

a

Độ dài đến 100 phút (1 tập phim)

4.500.000

b

Độ dài từ 101 - 150 p

út tính thành 1,5 tập

 

c

Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập

 

2

Kịch bản

him ngắn, bao gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình (trừ quy định tại điểm 3 mục này):

 

a

Độ dài đến 60 phút

1.800.000

b

Độ dài từ 61 phút trở lên thu như kịch bản phim

truyện.

 

3

Kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài:

 

a

Kịch bản phim truyện:

 

1

Độ dài đến 100 phút (1 tập phim

7.200.000

a

Độ dài từ 101 - 150 phút tính thành 1,5 tập

 

 

Đ

 dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập

 

b

Kịch bản phim ngắn:

 

b

Độ dài đến 60 phút

2.800.000

 

Độ dài từ 61 phút trở lên thu như kịch bản phim truyện

 

II. Thẩm định và phân loại phim

1

Phim thương mại:

 

a

Phim truyện:

 

 

Độ dài đến 100 phút (1 tập phim)

3.600.000

 

Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập

 

 

Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 0

 tập

 

b

Phim ngắn:

 

 

Độ dài đến 60 phút:

2.200.000

b

Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện

 

2

Phim phi thương mại:

 

a

Phim truyện:

 

a

Độ dài đến 100 phút (1 tập phim)

2.400.000

a

Độ dài từ 101 - 150 phút tính thành 1,5 tập

 

a

Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập

 

b

Phim ngắn:

 

b

Độ dài đến 60 phút

1.600

000

 

Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện

 

Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây.  
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đăng ký xét duyệt nội dung tác phẩm (theo mẫu);

- Văn bản chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tác phẩm hoặc sản phẩm;

- Tác phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị Cấp giấy phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu (Mẫu số 03 Phụ lục II Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014)  -  Tải file