Tên thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan thực hiện
Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Sa Thầy

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Sa Thầy.
- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)
Bước 2: Công chức tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 3: Chuyển giao hồ sơ đến Phòng chuyên môn để hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7 giờ - 11giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định)


Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí   
Lệ Phí

50.000 đồng / giấy phép

  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

 + Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề hoặc có tầng hầm phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

 + Bản sao hoặc tập tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có sơ đồ vị trí thửa đất kèm theo thì bổ sung thêm trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ 02 bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Đối với nhà ở riêng lẻ quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên thì phải bổ sung bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế theo mẫu, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (nếu có).


Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

+ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Biểu mẫu đính kèm  - Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ  -  Tải file