Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Trường hợp trực tiếp, qua đường bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Trưởng hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua môi trường mạng.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu; sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Bước 3. Sau khi nhận được hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trả hồ sơ lại và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện.

Bước 4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón:

* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón tại tổ chức, cá nhân và lập biên bản kiểm tra theo mẫu số 12 tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. Trường hợp không đạt yêu cầu, Chi cục trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân biết tiếp tục hoàn thiện.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón không đáp ứng điều kiện phải thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục phải có văn bản thông báo đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để kiểm tra nội dung đã khắc phục. Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra Chi cục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá  nhân ghi trên Giấy chứng nhận:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5. Chi cục có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 6. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

- 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức cá nhân (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón).

- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận).

Phí

Phí thẩm định kinh doanh Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Mức thu: 200.000 đồng/01 cơ sở/lần 

  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (theo mẫu);

- Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón đã được cấp (trường hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng);

* Trường hợp thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá  nhân ghi trên Giấy chứng nhận:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (theo mẫu);

- Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được sửa đổi;

* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (theo mẫu);

 - Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Có địa điểm giao dịch hợp pháp rõ ràng;

- Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc theo quy định;

- Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.


Căn cứ pháp lý

- Luật Trồng trọt 2018

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/12/2019 của Bộ nông nghiệp và PTNT.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận   -  Tải file