Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Lĩnh vực Lĩnh vực Mỹ Phẩm
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu quy định. Chuyển hồ sơ về Sở Y tế thực hiện giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc dịch vụ bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

 


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm (theo mẫu);

- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện đã được cấp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư năm 2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm   -  Tải file